Religie versus Spiritualiteit

Spread the love

Een tijdje geleden raadde ik een buurvrouw van mij aan om eens acupunctuur te proberen. Ze had al jarenlang allerlei medische klachten en niets leek haar echt te helpen. Verschrikt keek ze mij aan en nam een stapje terug. Oh nee, acupunctuur, dat ‘occulte’ ging niet samen met haar geloof! Christelijk! Voegde ze er nog aan toe.

.

Ik was verbluft en liep mijn woning binnen terwijl ik mij afvroeg wat acupunctuur – in godesnaam – te maken had met religie?! De vraag liet mij niet los en vertaalde zich in de vraag wat de betekenis van religie eigenlijk nog is in deze tijd van meer en meer spiritueel bewustzijn. Maar ook: wat is het verschil tussen religie en spiritualiteit?

.

Voor de gelegenheid pakte ik mijn driedelige Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse Taal erbij:

.

Religie LizLohren.nl

religie (de (v.); -s of religiën) […] 1 godsdienst […] 2 bep. systeem van godsdienst […] 3. (w.g.) godsvrucht […]

.

Spiritualiteit LizLohren.nl

spiritualiteit (de (v.); vgl. –iteit) […] 1 geestelijk bestaan […] 2 geestelijke levenshouding […]

.

Nogal abstract hè? Maar als je er even over nadenkt dan dringt het wellicht tot je door dat religie en spiritualiteit dan wel verschillende betekenissen hebben maar wel degelijk met elkaar verbonden zijn.

.

Religie is een geloofssysteem. Het geloof in iets ‘hogers’, zoals een god. Dit gaat bijvoorbeeld gepaard met bepaalde rituelen en, zo je wil, ook een bepaalde levenshouding. Het is in die levenshouding waar een overlap zit met spiritualiteit. Spiritualiteit gaat uit van zingeving: wat is jouw plek in de wereld en hoe geef je hier betekenis aan? En als die zingeving vorm krijgt in het geloof in iets hogers, dan is dat zo.

.

In feite zijn we allemaal spiritueel, of we nu wel of geen religie aanhangen, niets van acupunctuur willen weten, of zingeving maar een heel vaag woord vinden. Ieder mens is op zoek naar betekenis al is het maar op het simpelste niveau over hoe je je dag invult. Maar hoe dit vorm krijgt is persoonlijk en niet afhankelijk van bijvoorbeeld een religie en bijkomende leefregels.

.

Nu is bovenstaande een samenvatting en interpretatie in een notendop. Maar het is de basis om, mocht je willen, je verder te verdiepen in de betekenis van religie en/of spiritualiteit. De betekenis hiervan geldt voor jou als individu, maar bedenk je goed dat jij als individu ook deel uitmaakt van een grotere groep individuen bij elkaar zoals je familie en je daardoor ook beïnvloedt wordt.

.

Dit brengt mij weer terug naar de vraag wat de betekenis van religie is in deze tijd van steeds meer spiritueel bewustzijn. Is er nog een rol weggelegd voor religie? Of maken we onze eigen religies door een groeiend spirituele bewustzijn? Ik denk namelijk dat dit laatste het geval is. Religieus geïnterpreteerd zit ‘god’ – of hoe je het ook wilt noemen – in iedereen. Het is het geloof in jezelf en in anderen dat je met je meedraagt en waarin je spiritueel bewustzijn groeit.

.

Wat zijn jullie gedachten over religie en spiritualiteit?

.

Afbeeldingen in artikel: Liselore Rugebregt / Featured Image: Vicky Hallmark

.

Meer over Liselore vind je op haar website LizLohren.nl

.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.